Trung cấp Việt Úc

Giới thiệu

Trường Trung Cấp Việt Úc không ngừng trang bị cơ sở vật chất, phòng thực hành, tuyển dụng đội ngũ giáo viên chuyên ngành y dược để đào tạo các ngành trong khối sức khỏe và trở thành một trong những cơ sở đào tạo nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Miền Trung.

Tin tức

Liên thông - Liên kết

Lịch học - Lịch Thi